Organizare

Serviciul Asistenta si Protectie Sociala  Persoane Adulte

- Compartimentul prestatii sociale persoane adulte ;

- Compartimentul persoane varstnice si persoane cu handicap ;

- Compartimentul dezvoltare institutii de asistenta sociala .

Serviciul Asistenta si Protectie Sociala Familie si Copil

- Compartimentul familie si copil ;

- Centrul de zi "Phoenix".

Serviciul Resurse Umane, Juridic, Economic

- Compartimentul resurse umane, juridic ;

- Compartimentul economic, administrativ .

Pliant D.A.S.

Pliant Centrul de zi "Phoenix"

Organigrama Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau