Formulare utile 

Formulare necesare angajarii asistentului personal :

Acte necesare angajare.............................................................. Descarca

Cerere angajare ........................................................................ Descarca

Angajament .............................................................................. Descarca

Curriculum vitae ........................................................................ Descarca


Formulare necesare acordarii ajutorului social:

Cerere pentru acordarea ajutorului social ...............................Pag.1, Pag.2

Declaratie privind veniturile realizate .............................Pag.1, Pag.2, Pag.3

 

Formulare necesare acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului

Cerere pentru acordarea indemnizatiei/stimulentului .................... Descarca

Adeverinta salariat tip (Anexa 2 la H.G. nr.449/2016) ...................Descarca

Adeverinta stimulent de insertie ...................................................Descarca

Adeverinta stimulent de insertie din ICC ...................................... Descarca


Acte si formulare necesare acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei (2016 - 2017)

Acte necesare (incalzire cu gaze naturale) .................................. Descarca

Acte necesare ( incalzire cu lemne) ............................................ Descarca

Acte necesare (incalzire cu energie termica) ............................... Descarca

Acte necesare ( incalzire cu energie electrica) ............................. Descarca

Formular cerere ........................................................................ Descarca


 Deschideti documentele ca PDF!

 Pentru descarcare aveti nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit AICI